f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

7 Thinking Tools to Unleash Creativity

Thinking tools that will boost your creativity

7 Thinking Tools to Unleash Creativity

ความคิดสร้างสรรค์บางครั้งก็ไม่ได้สั่งได้ดั่งใจ คอร์สนี้จะช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นเรื่องที่จัดการได้ และช่วยปลดปล่อยไอเดียของทั้งทีมและตัวคุณ เรียนรู้และฝึกใช้ตัวช่วยใหม่ๆ  เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณและทีมไปพร้อมๆ กัน

ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณและคนในทีม ด้วย 7 เครื่องมือที่จะช่วยให้การเรียนและการฝึกฝนได้ผลดีที่สุด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของทีมไปอีกขั้น

4Line Learning: Classroom

ใช้เวลา: 3.5 ชม. (ต่อ 1 คลาส)

สถานที่เรียน: อาคาร FYI Center

  • กระบวนการคิดเชิงออกแบบของ Tirian เพื่อเอาชนะปัญหาที่ซับซ้อนและคลุมเครือ
  • ความสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์ และ การเกิดความคิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ที่ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการแก้ไขปัญหา
  • การปรับใช้กลยุทธ์ 7 ประการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Creative Connection ที่ถูกออกแบบให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือต่าง ๆไปปรับใช้กับสถานการณ์จริง  หลักสูตรนี้ ได้ใช้แนวคิดของ Design Thinking ที่ถูกออกแบบโดย Tirian โดยรวมหลักการของ Ideation เข้าไปอยู่ในกระบวนการ หลักการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้กับปัญหาที่ซับซ้อน และยังไม่สามารถหาคำตอบได้

ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้ใช้ทั้งวิธีคิดหาสิ่งใหม่ๆที่แตกต่าง และวิธีการคิดแบบหล่อหลอมให้รวมไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทั้งสองวิธีคิดนี้ ช่วยในการมองหาความเป็นไปได้หลายๆทางที่จะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ระหว่างทางผู้เรียนจะได้เห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา ด้วยการใช้วิธีคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดเองโดยธรรมชาติ ที่ทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก   และเปิดกระบวนการคิดโดยใช้ทุกส่วนของระบบสมอง  อีกทั้งยังเห็นได้ถึงพลังของการใช้คำถามอีกด้วย

ถ้าคุณกำลังสนใจลงเรียนคอร์ส 7 Thinking Tools to Unleash Creativity สมัครสมาชิกครั้งเดียวเพื่อเรียนทั้งหลักสูตร พร้อมคอนเทนต์ระดับโลกอื่นๆ อีกมากมายได้วันนี้