f

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer

You may like:

New Me Newland

New-Me-Newland-1-Understanding-Change

New Me Newland

เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ อยู่ที่ว่าคุณจะเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ได้ดีแค่ไหน

New Me NewLand คือเวิร์คช็อปที่จะติดอาวุธ ให้คุณเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เมื่อต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในฐานะบุคคลและองค์กร พร้อมทั้งตัวช่วยให้คุณเข้าใจและรู้เท่าทันตัวเอง เพื่อให้ได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริง

4Line Learning: Classroom

ใช้เวลา: 3.5 ชม. (ต่อ 1 คลาส)

สถานที่เรียน: อาคาร FYI Center

  • จิตวิทยา “คน” กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
  • เครื่องมือการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองในรูปแบบ J2N Characters
  • ขั้นตอนแรกของการปลดล็อคศักยภาพในการนำการเปลี่ยนแปลง – เข้าใจตนเอง

สิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดในโลกนี้ คือการเปลี่ยนแปลงองค์กรจำนวนมากต้องคอยรับมือเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากกว่าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงนั้น “การเดินทางสู่ดินแดนแห่งใหม่ (J2N) เป็นแผนที่นำทางสำหรับการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง ซึ่งใช้ได้กับองค์กรทุกประเภทรวมไปถึงบุคคลในทุก ระดับ J2N เน้นแนวทางที่ช่วยปรับกรอบความคิด และวัฒนธรรมองค์กรด้วยการใช้เครื่องมือเชิงจิตวิทยาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยในการรับรู้ได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 

หลักการนี้ใช้แนวคิดของสัตว์ป่าที่มีลักษณะเฉพาะในการนำเสนอเพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมและลักษณะต่างๆที่จะช่วยในการนำการเปลี่ยนแปลง

  • นกอินทรีย์แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ เป็นหนึ่งในลักษณะที่เต็มใจในการเปลี่ยนแปลงและการใส่ใจผู้อื่น
  • หมีแสดงให้เห็นถึงนักอนุรักษ์นิยม เป็นลักษณะของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและกลัวสูญเสียอำนาจ/อิทธิพล/การควบคุม

ตัวแสดงในเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนองขั้นพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันยังมองเห็นถึงผลการศึกษาของพฤติกรรมเชิงลึกของคนที่ส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผ่านการเล่าเรื่องอย่างมีกลยุทธ์ เรื่องราว J2N นี้ ยังนำไปใช้เป็นภาษาสื่อสารที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากต่อการนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงมิติต่างๆที่อยู่ภายใต้พฤติกรรมที่แสดงออก ที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งขึ้น

หลักสูตรนี้ จะเริ่มจากความเข้าใจในตัวบุคคลก่อน ความกังวลต่างๆหรือความใฝ่ฝันที่พนักงานเรามีต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น เพราะเป็นส่วนสำคัญในระหว่างการเดินทางสู่ดินแดนแห่งใหม่ของการเปลี่ยนแปลง ผู้นำจะต้องมีทักษะในการอ่านพฤติกรรมพนักงาน และรู้ว่าบรรยากาศขององค์กรในแต่ละช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร องค์กรกำลังเกิดแนวร่วม หรือการต่อต้าน ต่อการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้ทำการบริหารจัดการได้อย่างถูกวิธี

เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ตนเอง ที่จะทำให้เรา เป็น New Me ในหลักสูตร เราทุกคนจะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มจากภายใน สร้างให้เกิด New Me in Newland การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการ และระหว่างกระบวนการนั้น เราจะต้องรับมือกับ อารมณ์และ กรอบคิด อยู่ตลอดเวลา และนี่คือ หัวใจสำคัญต่อการนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้

 

“สิ่งที่ฉันได้ยิน ฉันลืม
สิ่งที่ฉันได้เห็น ฉันจำได้
สิ่งที่ฉันได้ทำ ฉันจึงเข้าใจ”
Lao Tse

New Me Newland จาก J2N Global แบ่งออกเป็น workshop ในห้องเรียน 2 คลาส

ถ้าคุณกำลังสนใจลงเรียนคอร์ส New Me NewLand สมัครสมาชิกครั้งเดียวเพื่อเรียนทั้งหลักสูตร พร้อมคอนเทนต์ระดับโลกอื่นๆ อีกมากมายได้วันนี้